Båtsmanstorget

Vid Båtsmanstorget finns en liten butikslokal på ca 50 m² som innehåller butiksdel, kontor, pentry och WC. Lokalen ligger vi torg och utmed gångstråk mellan resecentrum och Växjö City. Området är under kraftig expansion med nybyggnad av kontorshus och bostäder. Lokalen blir ledig under sommaren eller hösten 2019.

Dokument

Lokalritning

Intresseanmälan